Veľkoformátové obklady do interiéru

Laminam je ideálny na skrášlenie interiérových prostredí, bez ohľadu na ich účel: obytné, verejné, komerčné, alebo prostredie v zdravotníckych zariadeniach. Je vhodný pre obklady aj dláždenie, či už pri nových inštaláciách, alebo pri oprave existujúcich (jednoduchou aplikáciou materiálu Laminam na existujúcu plochu).

Produkty Laminam ponúkajú možnosť obkladania plôch v totálnom súlade s dizajnom projektu, bez obmedzovania vzhľadu. Dostupných je vyše 25 kolekcii v 196 rôznich povrchoch, čím sa umožňuje vybrať tú povrchovú úpravu, ktorá sa najlepšie hodí k dizajnu interiéru klienta, k existujúcemu nábytku, alebo k jeho osobnému vkusu. Rozmery (1000x3000mm, 1620x3240) a ľahkosť hrúbky redukovanej na iba 3mm umožňujú inovovať plochy a interiérové prostredia pri podpore ich skutočnej, ako aj vnímanej hodnoty.